Proven Winners

Udplantningsplanter – Terrasseplanter – Krukkeplanter

Anvendelsesmulighederne for Proven Winners’ planter er mange, og forholdene efter den ene eller ...anden placering og planteform er vidt forskellige. Men for at opnå en sund vækst, en lang blomstringsperiode og masser af blomster, gælder nogle få, men nødvendige forholdsregler.

Disse enkle regler gælder for næsten alle sommerplanter og sikrer en herlig blomsterpragt.


Sommerblomster holder af lys og luft:

Planterne skal bruge sol og frisk luft for at kunne vokse og udfolde deres blomsterpragt. Derfor er en lys placering på terrassen, i altankassen eller som en hængende have (ampel) ideel og med til at sikre planternes og blomsternes fortsatte udvikling. Normalt vil sommerblomster under vore breddegrader ikke kunne få for meget lys, men deres placering kan blive for varm, især hvis jordoverfladen og rødderne ikke er beskyttet mod den direkte sol, eller planterne f.eks. står i et lukket drivhus uden udluftning. 


Planterne skal bruge plads:

Selvom mange planter med fordel kan plantes sammen med andre planter (selskabsplanter), skal de dog alle have plads til at udvikle sig og for f.eks. at kunne tørre efter regn. Brug gerne større krukker med god jordvolumen, og plant de enkelte planter med minimum 20 cm afstand.


Det er ikke rart med kolde fødder:

Mange planter kan ikke tåle at stå i kold jord fyldt med vand, deres rødder drukner simpelthen. Derfor skal alle plantesteder altid være sikret med et godt dræn, så overskydende vand kan undgås. Kontroller altid for krukker og altankasser, at alle drænhuller er åbne og at vandet frit kan løbe væk.


Sommerblomster holder af ”god jord”:

Vi anbefaler altid at bruge en god næringsrig pottemuld. Mulden kan før plantning blandes med gødning, f.eks. en langtidsgødning der gradvist frigives hen over sommerperioden. Mængden der tilsættes er afhængig af fabrikat og indhold, men som regel bruges 2-3 gram fuldgødning per liter pottemuld. Det er ikke en god ide at plante i sur jord, men heller ikke i ren kalkjord. Det anbefales altid at bruge rene krukker og plantekasser, så overførsel af sygdomme fra gamle planter begrænses mest muligt.


Plantning er let og afslappende:

Man tager fat omkring planten imellem pege- og langfingeren, cirka i pottehøjde eller lige over pottejorden, og vender bunden i vejret. Ved at klemme let på potten, eller ved at slå pottekanten let mod en bordkant, løsnes potteklumpen fra urtepotten uden at de små rødder ødelægges. Det går lettest, hvis potteklumpen er moderat fugtig.


Sådan gør man:

Fyld potten, krukken eller beholderen ca. ¾ op med den forberedte pottemuld. De nye planter placeres (uden plast- eller lerpotten) med den nødvendige afstand og i en dybde, så den gamle jordoverflade kommer ca. 2 cm under den nye overflade. Der trykkes let omkring planternes rødder og der fyldes op til kanten med pottemuld. Nu skal der tilvandes med en blød stråle eller dyse, så hele potteklumpen bliver fugtig. Efter tilvanding må der gerne være en afstand på et par cm fra jordlag til pottekant, så der er plads til vand ved næste vanding.


Vanding – ikke drukning.

Nogle sommerblomster bruger meget vand, og andre meget mindre, derfor gælder det om at finde balancen, især når flere plantetyper er plantet i samme skål eller krukke. Som grundregel siger man, at flere planter ødelægges af for meget vand end af for lidt. Vand for eksempel først når jorden begynder at blive lysere eller tydeligt føles tør, også i den nederste del af krukken, eventuelt kan man prøve sig frem ved at løfte på de mindre krukker. Specielt er det vigtigt at holde øje med planterne efter en længere regnperiode - nogle tørrer ud hurtigere end forventet, medens andre forbliver våde i meget lang tid.


Planter og blomster har brug for gødning:

En regelmæssig og behersket tilførsel af næringsstoffer forhindrer såvel overskud som mangel, og sikrer en kontinuerlig vækst med masser af nye skud, knopper og blomster. Det kan anbefales altid at blande en langtidsgødning i plantejorden før plantning og i sommersæsonen at gøde mindst en gang om uge, gerne tilført igennem vandingsvandet – også selvom om man har langtidsgødning i.


Hvad med skadedyr:

De fleste sommerblomster er ikke voldsomt plaget af skadedyr, mange har endda indholdsstoffer, som afskrækker skadedyrene. Den rette pasning med vand og gødning, en god pottemuld med plads til rødderne, og samtidig en god lys og luftig vokseplads giver den allerbedste forebyggelse mod både sygdomme og skadedyr. Der findes også gode biologiske midler, hvor insekterne bekæmpes med deres naturlige fjender uden at skade miljøet. Dog kan problemet blive så stort, at man må forsøge med kemisk bekæmpelse - søg evt. råd hos din plantehandler.

Når uønskede gæster alligevel optræder, er det især bladlus, spindemider og sommerfuglelarver, der kan give problemer. Bladlus kan ikke lide koldt vand, så kan regnen ikke klare det, kan man prøve med den kolde bruser. Sommerfuglelarver kan være et større dilemma - vi holder jo alle af at se på de pragtfulde voksne sommerfugle, men naturen kræver, at de alle først har levet en periode som larve og har brugt dage eller uger på at spise netop de blade og plantedele, der skulle blive til vore sommerblomster. Spindemiderne kommer især efter varme perioder og kan være svære at bekæmpe. Endelig kan den iberiske skovsnegl gøre en del skade på bladrige sommerblomster som f.eks. petunia, medens rådyr og andre hjorte elsker begonier, ipomoea og nogle af nemesia-sorterne.


Er det nødvendigt at pille visne blomster af:

Et gammelt og meget vigtigt råd til pasning af sommerblomster er, at visne blomster og gule blade skal pilles af, eventuelt flere gange om ugen. Herved undgår man svampesygdomme og unødig dannelse af frø, og planterne får ekstra kraft, samt lys og luft til at vokse og blomstre. Rådet gælder stadig, men kun for enkelte sommerblomster som pelargonier og andre plantearter med store fyldte blomster.

Proven Winners’ planter er udvalgt netop efter, at planterne selv besidder de egenskaber, som sikrer den fortsatte blomstring og vækst, og at de samtidig bevarer det friske og rene udseende. De fleste sorter er selvrensende, dvs. at de færdige enkeltblomster visner og tørrer ind, hvorefter de falder af eller dækkes helt af det nye lag af blade og blomster. De fleste Proven Winner-sorter har simpelthen så megen vækstkraft og så stor blomsterrigdom, at man ikke behøver tænke på at pille visne blomster eller anden afpudsning. Kun for enkelte sorter som de dobbelte Petunia og de store fyldte Belleconia er det nødvendigt at fjerne de udtjente blomster.    


Kan sommerplanterne overvintre:

Sommerblomster er som hovedregel ikke vinterhårdføre, og for at overvintre skal de opbevares i et lyst, tørt og køligt rum ved 5-10° C. Et opvarmet drivhus eller en havestue er de bedste opbevaringssteder. Enkelte plantearter som Dahlia og Ipomoea kan overvintres som knolde, medens andre som Buddleja, Heuchera og Leucanthemum normalt er fuldt hårdføre og overvintrer på deres vokseplads, eventuelt beskyttet med blade eller grangrene. 

Husk ved overvintring indendøre, at sammen med planterne overvintrer også forskellige insekter og skadedyr, som næste forår har et forspring og dermed kan blive et problem.