Proven Winners

Udvikling og forædling

Grundlaget for vores omfangsrige sortiment er et omfattende og grundigt udvælgelsesarbejde foretaget af nogle af verdens bedste planteforædlere. Nytænkning og meget strenge krav til de nye planters egenskaber præger arbejdet og garanterer de bedste plantenyheder.

Hver enkelt forædler verden over har forskellige mål, strategier og forudsætninger for deres forædlingsarbejde. Næsten alle niveauer er repræsenteret, lige fra små enkeltmandsvirksomheder til store internationale forædlingsfirmaer, lige fra professorer og Ph.D.-forskere til ganske almindelige gartnere og selvlærte haveentusiaster. Men fælles for alle er interessen og entusiasmen for at udvikle nye og forbedrede plantesorter. Man kan læse mere om nogle af vore forædlere her. (link)


Opformering af Plantemateriale

Fra de bedste planter i det udvalgte sortsmateriale udtages bittesmå skudspidser, såkaldte meristemer – det er planternes vækstpunkter. Meristemerne dyrkes herefter videre i reagensglas på specielle sterile vækstmedier, samtidig med at afprøvningerne under forskellige vækst- og klimaforhold fortsætter for de almindelige planter. 

Under de sterile forhold vokser meristemerne hurtigt, de deler sig og danner nye planter, alt imens de underkastes en lang række prøver for sundhed og uønskede mikroorganismer. I de specielle vækstmedier bliver selv den mindste bakterieinfektion hurtigt opdaget, og alle inficerede planter kan hurtigt blive frasorteret. Sideløbende gennemføres en lang række specifikke mikro-tests (serologiske prøver)for blandt andet at kunne identificere eventuelle vira og lignende mikroorganismer. 


Elite stiklinger som udgangsmateriale

Når samtlige prøver er bestået, omplantes og akklimatiseres planterne fra de sterile forhold i laboratoriet til almindelige dyrkningsforhold i specielle eliteplante-væksthuse, hvor det ved meget fintmaskede net eller evt. overtryk sikres, at absolut ingen insekter kan få adgang. Her vokser planterne op og bliver undersøgt for sortsægthed - at de har den rigtige farve, facon og andre specielle kendetegn for den enkelte sort – og samtidig fortsætter den løbende kontrol for bakterier og virus.

Nu kan man høste de vigtige Elite-stiklinger, der skal opbygges til moderplanter og være grobund for alle de stiklinger, der distribueres og bruges i gartnerierne den følgende vækstsæson. Moderplanter dyrkes ligeledes i insektfrie væksthuse og med strenge hygiejneforskrifter under både den daglige pasning af planterne og under stiklinge-høsten.